כל תהליך אוטומטי שתרצה שיתרחש בוואטסאפ שלך ושל הלקוחות שלך, נתכנת במיוחד עבורך.